Backadagarna

Under vecka 11 har vi uppmärksammat vad vi kan göra för att förebygga sexuella kränkningar och trakasserier bland unga.

Mona från föreningen Tillsammans föreläste för samtliga elever och personalen. Alla elever fick också under veckan kartlägga upplevd trygghet på skolan kopplat till sexuella kränkningar och trakasserier.

Under veckan inföll också Källkritikens dag då vi bland annat belyste vikten av att inte sprida kränkande budskap på nätet.

Publiceringsdatum: