Orienteringskurs Restaurang - Storhushåll

 

Kursen är på 200 p och startar 24 augusti  men är flexibel vilket betyder att du kan starta senare, utbildningens längd är 20 veckor, APL 1 dag/vecka. Studierna bedrivs på halvfart.

Förkunskapskrav: Godkända betyg i SFI C eller motsvarande.

Syfte

Orienteringskursen förbereder dig och ger en introduktion till utbildning inom restaurang och storhushåll. Utbildningen kan leda till ett vikariat och förbereder för fortsatta studier.

Upplägg

Undervisning på distans eller i klassrum med lärare, föreläsningar och teoretiska uppgifter samt praktiska övningar. APL 1 dag/vecka. 

 

Innehåll

Du får grundläggande kännedom om:

  • centrala begrepp
  • service och bemötande
  • kommunikation, förhållningssätt, samarbete
  • ansvar och sekretess
  • hjälpmedel samt skyddsutrustning
  • maskinell utrustning
  • specialkost, allergier
  • kontaminering och vilka risker som finns
  • planering och beräkning av livsmedel
  • arbetsrättsliga regler i Sverige

 Läs mer  >>

Yrkessvenska

Under hela kursen kommer du att kunna träna på yrkessvenska. Du kommer att få kännedom om relevant språkbruk som används.

 

För mer information och hur du gör en ansökan - kontakta din lokala studie- och yrkesvägledare >>