Orienteringskurs förskola och skola

 

Kursen är på 200 p och startar 24 augusti 2020, men är flexibel vilket betyder att du kan starta senare. Utbildningen är 20 veckor. APL 1 dag/vecka. Studierna bedrivs på halvfart.

Förkunskapskrav: Godkända betyg i SFI C eller motsvarande.

Syfte

Orienteringskurserna ska ge eleverna introduktion och grundläggande kunskaper inom området samt kännedom om vanligt förekommande ord och begrepp. Deltagarna kan sedan fortsätta i arbete eller gå vidare i utbildningstrappan.

Upplägg

Undervisning på distans eller i klassrum med lärare, föreläsningar och teoretiska uppgifter samt praktiska övningar. APL 1 dag/vecka.  

Innehåll

Du får grundläggande kännedom om:

 • centrala begrepp
 • värdegrundsarbetet
 • sekretess
 • användning och hantering av vanligt
 • förekommande läkemedel
 • kommunikation, bemötande och förhållningssätt
 • estetik och kulturella yttringar i form av t.ex.
 • musik, dans, konst och litteratur
 • vikten av gott samarbete med barn och elever,
 • föräldrar och andra anhöriga samt kollegor
 • behov av specialkost, exempelvis allergier
 • arbetsrättsliga regler i Sverige
 • skolsystemet i Sverige
 • arbetsplatsen
 • barns lärande och utveckling
 • barns hälsa och ohälsa
 • IKT i förskola och grundskola
 • rena rutiner och hygien
 • arbetsställningar och arbetsmiljö

 Läs mer  >>

Yrkessvenska

Under hela kursen kommer du att kunna träna på yrkessvenska inom förskola och skola. Du kommer att få kännedom om relevant språkbruk som används.

För mer information och hur du gör en ansökan - kontakta din lokala studie- och yrkesvägledare >>