Orienteringkurs vård och omsorg

 

Kursen är på 200 p och startar  24 augusti 2020, men är flexibel vilket betyder att du kan starta senare. Kursen är  20 veckor, APL 1 dag/vecka. Studierna bedrivs på halvfart.

Förkunskapskrav: Godkända betyg i SFI C eller motsvarande.

Syfte

Orienteringskursen förbereder dig och ger en introduktion till utbildning inom vård och omsorg. Du får lära dig olika former av service, vård och omsorg till människor som är i behov av stöd i vardagen. Utbildningen kan leda till ett vikariat och förbereder för fortsatta studier.

Upplägg

Undervisning på distans eller i klassrum med lärare, föreläsningar och teoretiska uppgifter samt praktiska övningar. APL 1 dag/vecka. 

 

Innehåll

Du får grundläggande kännedom om:

 • De viktigaste centrala begreppen inom vård och omsorg.
 • Människokroppens organ och funktion.
 • Hygien och smittspridning.
 • Hälsa och ohälsa.
 • Normala åldrandet, sjukdomar, demens.
 • Vård och omsorg i livets slutskede.
 • Kommunikation, bemötande, förhållningssätt.
 • Etiskt förhållningssätt och estetikens betydelse.
 • Personlig vård, till exempel personlig hygien, munvård.
 • Serviceuppgifter exempelvis städning, handling.
 • Arbetsställningar och förflyttningar samt tekniska hjälpmedel.
 • Användning och hantering av vanligt förekommande läkemedel.
 • Lagar, ansvar och sekretess inom vård och omsorgsarbete.

 Läs mer  >>

Yrkessvenska

Under hela kursen kommer du att kunna träna på yrkessvenska inom äldreomsorg. Du kommer att få kännedom om relevant språkbruk som används.

För mer information och hur du gör en ansökan - kontakta din lokala studie- och yrkesvägledare >>