Administration

Kurser från Handels- och administrationsprogrammet på gymnasieskolan. Utbildningen riktar sig till dig som vill arbeta med administration inom offentlig och privat sektor. Kurserna bedrivs på distans med ett flexibelt upplägg. Utbildningen kan ges på heltid eller deltid. Om utbildningen läses på heltid är den 20 veckor. Om utbildningen läses som sammanhållen ingår även arbetsplatsförlagda delar med utökad studietid. Det finns möjligheter att välja till fler kurser så du kan få den inriktning på utbildningen som du önskar.

Kurser:

Information och kommunikation 1, 100 gy.p.

Administration 1, 100 gy.p.

Administration 2, 100 gy.p.

Företagsekonomi 1, 100 gy.p.

 

Valbara kurser:

Information och kommunikation 2, 100 gy.p.

Personaladministration, 100 gy.p.

Företagsekonomi 2, 100 gy.p.

Redovisning 2, 100 gy.p.

Ledarskap och organisation, 100 gy.p.

Servicekunskap, 100 gy.p.

Receptions- och konferensservice, 100 gy.p.

Affärsjuridik, 100 gy.p.

Affärskommunikation, 100 gy.p.

Marknadsföring, 100 gy.p.

Intern och extern kommunikation, 100 gy.p.

Inköp 1, 100 gy.p.

Inköp 2, 100 gy.p.

Logistik 1, 100 gy.p.

Personlig försäljning 1, 100 gy.p.

Personlig försäljning 2, 100 gy.p.

Personlig försäljning 3. 100 gy.p.

 

För mer information och ansökan kontakta studie- och yrkesvägledare på ditt lokala lärcentrum!

Välkommen med din ansökan!