Lärvux

Kirsten, en av lärarna på lärvux, sitter vid sitt bord i klassrummet och bläddrar i en bok.

Särskild utbildning för vuxna - Lärvux

Särskild utbildning för vuxna omfattar utbildning på grundläggande och gymnasial nivå. grundläggande nivå motsvarar grundsärskola och gymnasial nivå motsvarar utbildning på gymnasiesärskola.

Särskild utbildning för vuxna ska ge eleven möjlighet att utveckla kunskaper och kompetenser för att stärka sin ställning i arbets- och samhellslivet och främja personlig utveckling. Utbildningen ska stödja och stimulera individens lärande och den enskildes behov, förutsättningar och tidigare utbildning och erfarenhet ligger till grund för planeringen av studierna.

Vem kan delta?

Lärvux erbjuder utbildning för personer som har fyllt 20 år och har en utvecklingsstörning eller en hjärnskada. 

Utbildningen är kursinriktad och intaget av elever är fortlöpande. På Lärvux kan man läsa kurser på olika nivåer.

Grundläggande nivå

Grundläggande nivån omfattar även träningsskolan. Läs mer om kurserna här: Kurser på grundläggande nivå

Gymnasial nivå

Läs mer om kurserna på gymnasial nivå här: Kurser på gymnasial nivå

Man kan ansöka om studier på Lärvux genom att fylla i en ansökan och lämna in den på vår expedition eller hos vår utbildningsadministratör. Kort efter att ansökan har kommit in bokar vi ett möte med eleven för att se över möjligheterna för studier.