Utbildning i svenska för invandrare - SFI

Elever på SFI sitter i ett klassrum vid sina datorer och lär sig svenska

Utbildning i svenska för invandrare är en grundläggande utbildning i svenska språket.

Utbildning i svenska för invandrare är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna personer med annat modersmål än svenska grundläggande kunskaper i svenska språket. I utbildningen får man lära sig och utveckla ett funktionellt andraspråk. Den som saknar grundläggande läs- och skrivfärdigheter har också möjlighet att förvärva sådana kunskaper.

Du anmäler ditt intresse för SFI-studier till expeditionen på lärcentrum i Jokkmokk, Gällivare, Kiruna eller Pajala.

 

Man har rätt att studera SFI:

1. från och med 1 juli det år man fyller 16 år

2. om man saknar grundkunskaper i svenska

3. när man är folkbokförd i en kommun

 

Utbildningen är kostnadsfri.