Vattenkrafttekniker 400 Yh-poäng

Utbildningsaggregat, vattenkraft i Porjus och dammluckor i Akkats kraftstation samt studerande under en praktisk övning i ett ställverk

Energibranschen behöver dig!

Som vattenkrafttekniker kommer du att arbeta med drift och underhåll i en energproducerande anläggning som en kraftstation eller ett värmekraftverk som drivs med generator och turbin.

Arbetsuppgifterna kan bestå av rondning av stationer, övervakning av processer, utföra besiktningar och göra felsökningar utifrån anläggningarnas kvalitetskontroller samt att värdera och analysera teknisk information,  uppdatera stationsdokument digitalt och manuellt. Efter utbildningen kan du även arbeta på en driftcentral med operativt arbete. I yrket kan beredskapstjänstgöring ingå.

För att garantera hög säkerhet bedriver företagen fortlöpande säkerhetsutbildningar för sin personal. För att göra dig så anställningsbar som möjligt, ingår de säkerhetsutbildningar som branschen kräver i utbildningen.

Det här behöver du för att söka till utbildningen (passa på att läsa in det du saknar till nästa intag om du är intresserad):

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier samt godkänt i minst två av följande kurser (eller motsvarande):

Ellära 1, 100 p

Ellära 2, 100 p

Energiteknik 1, 100 p

Elkraftteknik, 100 p

Praktisk ellära, 100 p

Mät- och reglerteknik, 100 p

Mät- och styrteknik, 100 p

Matematik 2

Fysik 1

Om du saknar någon kurs finns möjligheten att läsa praktisk ellära på distans som öppnar 29 okt. För mer information kontakta Britt Karlsson

Ansökan gör du via Yh-antagning.se, klicka här för att komma till ansökan. Du kommer behöva skapa ett konto för att logga in i portalen som består av din e-post och ett valfritt lösenord. När din ansökan är ifylld och klar och du laddat upp de dokument du har, får du ett meddelande att din ansökan är mottagen.

Samarbete med arbetslivet och LIA

Ledningsgruppen har det yttersta ansvaret för att kvaliteten i utbildningen ligger på en nivå som branschen efterfrågar. Tillsammans med skolan har de skräddarsytt innehållet i kurserna för att se till att de får den kompetens de efterfrågar. Det är hos dessa företag man kan göra den 26 veckors långa praktiken (LIA - Lärande i arbete) som ingår i utbildningen. Läs här intill vad de säger om rekryteringsbehovet och utbildningen.

Nästa intag startar 26 aug 2019.

För mer information kontakta Monica Wennberg på tfn: 0971 - 173 63 eller mail: monica.wennberg@lapplands.se.

 Vi ses på utbildningen!

 

Distansstudier och obligatoriska labbveckor i Jokkmokk

Distansstudier

Utbildningen är på distans men kan med fördel läsas vid ett lärcentra som i Jokkmokk, Kiruna, Pajala, Gällivare, Sollefteå, Lycksele eller någon annan ort vi samverkar med. Lektioner sker dagligen ca 25 tim/vecka. Det som krävs av dig för att följa undervisningen är en dator, internetuppkoppling, kamera och headset. Vid starten av utbildningen går vi igenom studieteknik och testar tekniken. Kurserna genomförs genom föreläsningar, interaktiva kurser, digitala diskussionsforum, studiehandledning enskilt/i grupp, skriftliga och muntliga inlämningsuppgifter samt skriftliga tentamen och praktiska laborationer.

Obligatoriska samlingstillfällen i Jokkmokk

ca 2 gånger/termin samlas alla studerande, oavsett ort, i Jokkmokk för labbveckor då de praktiska färdigheterna i vår maskinhall och i en anläggning sker. Dessa samlingstillfällen är obligatoriska för att klara kurserna. Resor och logi i samband med labbveckor står den studerande för själv.

Saknas skriftlig dokumentation kan reell kompetens åberopas

I de fall där skriftlig dokumentaion saknas kan den sökande åberopa reell kompetens för att anses behörig. För att vi ska kunna fastställa att du har reell kompetens får du göra skriftliga och/eller muntliga prov, beroende på vilken kompetens som åberopas för kartläggning och validering. Utifrån resultaten på proven avgörs om den sökande har den reella kompetens som krävs för att kunna tillgodogöra sig utbildningen och därefter kunna utöva det yrke som utbildningen leder till.

Den reella kompetensen kan du ha förvärvat genom arbete i branschen, olika studier eller på annat sätt.

Kurser som ingår

5 Yh poäng motsvarar 1 veckas heltidsstudier.

 • Kraftstationsens huvud- och delprocesser 40 p
 • Kraftstationens drift, underhåll och säkerhet 50 p
 • Dokumentationsteknik 15 p
 • Projektstyrning och entreprenörskap 10 p
 • Yrkesinriktad ingenjörsmatematik 20 p
 • Elmaskiner fördjupning 55 p
 • Miljöarbete 10 p
 • Reläskydd fördjupning 10 p
 • Turbin och kraftstationens automation 25 p
 • Teknisk engelska 10 p
 • LIA 1 40 p
 • LIA 2 45 p
 • LIA 3 45 p
 • Examensarbete 25 p