Vattenkrafttekniker

Bilder på aggregat i Porjus, dammluckor i Akkats kraftstation och människor i ett ställverk

Energibranschen behöver dig!

Som vattenkrafttekniker utför du drift-, underhålls- och tillsynsarbeten i en kraftstation samt kopplingar i ställverk. Du jobbar med förebyggande underhåll av elektriska och mekaniska anläggningsdelar, genomför felsökningar och mätningar och gör avhjälpande insatser. Du kan även arbeta med andra befattningar som operativt arbete på en driftcentral eller som arbetsledare vid t ex revisioner. I yrket kan beredskapstjänstgöring ingå.

För att garantera hög säkerhet bedrivs fortlöpande säkerhetsutbildningar i företagen. För att göra dig så anställningsbar som möjligt, får du i utbildningen de säkerhetsutbildningar som branschen kräver.

Efter utbildningen kommer du att kunna arbeta med drift och underhåll inom energproducerande anläggningar, värdera teknisk information vid drift och övervakning av processer, uppdatera stationsdokument digitalt och manuellt, utföra besiktningar och felsökningar utifrån anläggningars kvalitetskontroller.

Ansökan öppnar 26 februari och stängs 15 maj.

Ansökning sker via yhantagning.se.

För att söka till utbildningen ska du ha:

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier samt godkänt i minst två av följande kurser (eller motsvarande):

 • Ellära 1, 100 p
 • Ellära 2, 100 p
 • Energiteknik 1, 100 p
 • Elkraftteknik, 100 p
 • Praktisk ellära, 100 p
 • Mät- och reglerteknik, 100 p
 • Mät- och styrteknik, 100 p
 • Matematik 2
 • Fysik 1

Preparandkurs Praktisk ellära på distans:

Om du saknar någon kurs för att bli behörig finns möjligheten att läsa praktisk ellära som preparandkurs hos oss, på distans. Den teoretiska delen sker via en webbportal och avslutas med en skriftlig tentamen. Den praktiska delen sker i Jokkmokk i vår maskinhall och avslutas med praktiskt prov.

För mer information om hur du anmäler dig kontakta Britt Karlsson på tfn: 0971 - 173 71 eller Monica Wennberg på tfn: 0971 - 173 63. Anmälan sker via e-post.

Distansstudier:

Utbildningen sker på distans men kan med fördel läsas vid ett lärcentra som i Jokkmokk, Kiruna, Pajala, Gällivare, Sollefteå, Lycksele eller någon annan ort vi samverkar med. Lektioner sker dagligen ca 25 tim/vecka. Det som krävs av den studerande för att följa lektionerna är en dator, Internetuppkoppling, ett bra headset alt. hörlurar och mikrofon samt en webbkamera. Vid starten av utbildningen går vi igenom studieteknik och testar tekniken. De studerande får möjlighet att träffa utbildningsteamet som går igenom vilka undervisningsmetoder som varje kurs består av; föreläsningar med läraren i klassrummet, interaktiva kurser, digitala diskussionsforum, streamede föreläsningar, studiehandledning enskilt/i grupp, skriftliga och muntliga inlämningsuppgifter samt skriftliga tentamen och praktiska laborationer.

Samarbete med arbetslivet:

Ledningsgruppen har det yttersta ansvaret för att kvaliteten i utbildningen ligger på en nivå som branschen efterfrågar. Det har skräddarsytt innehållet i kurserna för att se till att de får den kompetens de efterfrågar. I ledningsgruppen sitter följande företag med; Vattenfall, Bilfinger, Uniper och Energiservice. Det är bl a hos dem man kan göra den 26 veckors långa praktiken som på Yh kallas LIA - Lärande i arbete.

Utbildningen startar 27 aug 2018 och avslutas maj 2020.

För mer information om behörighet och hur du ansöker kontaka Britt Karlsson på tfn: 0971-17370, britt.karlsson@lapplands.se

För mer information om utbildningen kontakta Monica Wennberg på tfn: 0971 - 173 63, monica.wennberg@lapplands.se

 

 

Saknas skriftlig dokumentation kan reell kompetens åberopas

I de fall där skriftlig dokumentaion saknas kan den sökande åberopa reell kompetens för att anses behörig. För att vi ska kunna fastställa att du har reell kompetens får du göra skriftliga och/eller muntliga prov, beroende på vilken kompetens som åberopas för kartläggning och validering. Utifrån resultaten på proven avgörs om den sökande har den reella kompetens som krävs för att kunna tillgodogöra sig utbildningen och därefter kunna utöva det yrke som utbildningen leder till.

Den reella kompetensen kan du ha förvärvat genom arbete i branschen, olika studier eller på annat sätt.

Kurser som ingår

5 Yh poäng motsvarar 1 veckas heltidsstudier.

 • Kraftstationsens huvud- och delprocesser 40 p
 • Kraftstationens drift, underhåll och säkerhet 50 p
 • Dokumentationsteknik 15 p
 • Projektstyrning och entreprenörskap 10 p
 • Yrkesinriktad ingenjörsmatematik 20 p
 • Elmaskiner fördjupning 55 p
 • Miljöarbete 10 p
 • Reläskydd fördjupning 10 p
 • Turbin och kraftstationens automation 25 p
 • Teknisk engelska 10 p
 • LIA 1 40 p
 • LIA 2 45 p
 • LIA 3 45 p
 • Examensarbete 25 p

Obligatoriska labbveckor i Jokkmokk

1-2 gånger/termin samlas alla studerande, oavsett ort, i Jokkmokk för labbveckor då de praktiska färdigheterna i vår maskinhall och i en anläggning sker. Dessa samlingstillfällen är obligatoriska för att klara kurserna. Resor och logi i samband med labbveckor står den studerande för själv.