Bergmaterialingenjör

Sprängning i täkt

Är du intresserad av att utföra specialiserade arbetsuppgifter i bergmaterial- och gruvbranschen? Då kan utbildningen till Bergmaterialingenjör vara något för dig. Ansökan stängd!

Bergmaterialingenjör 400 Yh-poäng

I följande film visar generellt vad man kan göra med bergmaterial. Klicka här för att se filmen.

För att få en inblick i hur det kan se ut i täkter, klicka här.

Utbildningen ger dig en unik kompetensprofil inom området bergmaterial med inriktning mot produktion.

I utbildningen kombinerar du teori, praktiska övningar och LIA (Lärande i arbete), vilken du med fördel kan göra på något av våra samarbetsföretag.

Vår utbildning öppnar dörrar direkt in i branschen

Utbildningen är framtagen i samverkan med näringslivet och kursinnehållet är anpassat utifrån branschens krav och behov av kvalificerade kunskaper. De företag och organisationer som finns representerade i ledningsgruppen är: BDX, Boliden Mineral AB, NCC, Envix Nord AB, Skanska Industrial Solutions AB,  Swerock, Storumans Lärcentra, SBMI, MinFo, och Svevia.

En bergmaterialingenjör har många möjligheter

Efter utbildningen kan du jobba som Bergmaterialingenjör, Arbetsledare inom bergmaterial- och gruvindustri, Processoperatör inom kross-, asfalt-, betongproduktion och malmförädling, Laboratorietekniker inom asfalt-, ballast-, betong- och processlaboratorium, Kvalitetstekniker inom gruva/metallurgi samt Konsult inom bergmaterial- och miljöområdet.

Du studerar på distans

Utbildningen sker på distans med 2-3 obligatoriska sammankomster per period. De obligatoriska samlingstillfällena kan förläggas på olika orter. Under dessa genomförs praktiska moment, laborationer, studiebesök och exkursioner. Resa och logi i samband med sammankomsterna står du för själv.

Du behöver ha tillgång till en dator, bra internetuppkoppling, ett bra headset och webbkamera. Vid undervisningen används främst Adobe Connect.

Du väljer själv om du vill läsa utbildningen via ett lärcentra eller hemifrån. Schemalagd tid för lektioner är ca 16 tim/vecka, övrig tid är egen studietid. Studietakten är 100%.

Utbildningen är CSN-berättigad. Mer information om hur du ansöker om studiemedel finns på deras hemsida www.csn.se

Kurser som ingår

5 yhp motsvarar en veckas heltidsstudier.

- Arbetsmiljö och säkerhet, 15 yhp

- Bergmaterial, 40 yhp

- Bergmaterialteknologi, 40 yhp

- Ekonomi och entreprenadjuridik 15 yhp

- Examensarbete 20 yhp

- Ledarskap, 15 yhp

- LIA 1, 40 yhp

- LIA 2, 60 yhp

- Malmgeologi, 20 yhp

- Mineral- och anrikningsteknik, 40 yhp

- Processteknisk styrning och reglering, 20 yhp

- Tillämpad naturvetenskap, 40 yhp

- Täkt-, gruva och miljö, 20 yhp

- Underhållsteknik, 15 yhp

För att söka utbildningen behöver du:

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier samt godkänt betyg i följande kurser:

- Nk 1a1 (eller motsvarande) eller Kemi 1 och Fysik 1a eller motsvarande

- Matematik 2, 100p 

När du ansöker kan du åberopa reell kompetens och för att vi ska kunna fastställa detta krävs underlag/dokumentation. Den reella kompetensen kan du ha förvärvat genom arbete i branschen, olika studier eller på annat sätt.

Saknar du något behörighetskrav?

Om du behöver komplettera kontaktar du din studie- och yrkesvägledare.

Så här ansöker du

Ansökan till 2020 öppnar 17 feb.

Vill du ladda ner vår broschyr klicka här