Program och kurser ht 2020

PROGRAM
Utbildningar inom lärande/pedagogik Omfattning Studiefart Anordnare
Folkhögskollärare 60 hp 50% LIU
Förskollärare 210 hp 100% MIUN
Förskollärare 210 hp 100% HIG
       
Grundlärare med   inriktning mot arbete i fritidshem 180 hp 100% MIUN
Grundlärare,   inriktning mot förskoleklass och grundskola årskurs 1-3 240 hp 100% LTU
Grundlärare,   inriktning mot förskoleklass och grundskola årskurs 1-3 240 hp 100% HIG
Grundlärare,   inriktning mot förskoleklass och grundskola årskurs 1-3 240 hp 100% MIUN
Grundlärare,   inriktning mot grundskolans årskurs 4-6 240 hp 100% LTU
Grundlärare,   inriktning mot grundskolans årskurs 4-6 240 hp 100% HIG
       
Komprimerad kompletterande lärarutbildning mot grundskolans årskurs 7-9 90 hp 100% UU
Komprimerad kompletterande lärarutbildning mot gymnasiet 90 hp  100% UU
Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i gymnasieskolan  90 hp  50%   Liu
Kompletterande pedagogisk utbildning till ämeslärare i årskurs 7-9  90 hp 50% Liu 
Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i årskurs 7-9 90 hp  100%  LTU 
Kompletterande pedagogisk utbildning inriktning gymnasiet  90 hp  100%  LTU 
Kompletterande   pedagogisk utbildning 90 hp 100% MIUN
Kompletterande   Pedagogisk Utbildning- grundskolans år 7-9/gymnasium 90 hp 100% LTU
       
Speciallärarprogrammet 90 hp 100% UMU
Speciallärarprogrammet inriktning utvecklingsstörning 90 hp 50% KAU
Speciallärarprogram olika inriktningar 90 hp 50% HKR
Specialpedagogiskt program 90 hp 50% ORU
Specialpedagogprogrammet 90 hp 50% MDH
Specialpedagogprogrammet 90 hp 50% LTU
Specialpedagogprogrammet 90 hp 100% UMU
Studie- och   yrkesvägledarprogrammet 180 hp 100% UMU
       
Yrkeslärarprogrammet  90 hp 100% UMU
Yrkeslärarprogrammet  90 hp 50% GU
Yrkeslärarprogrammet  90 hp 50% KAU
Yrkeslärarutbildning 90 hp 50% HKR
       
Ämneslärarprogrammet - med inriktning   mot arbete i gymnasieskolan olika ingångsämnen 300 hp 100% HIG
       
Utbildningar inom hälsovetenskap Omfattning Studiefart Anordnare
Apotekarprogrammet 300 hp 100% UMU
Arbetsterapeut 180 hp 100% LTU
       
Farmaceutprogrammet 180 hp 100% Lnu
Hälsovägledning, kandidat hälsopromotion 180 hp 100% LTU 
       
Magisterprogram i arbetsterapi 60 hp 50% JU
Masterprogram i   omvårdnad 120 hp 50% UMU
Masterprogrammet i   farmaci 120 hp 100% UMU
       
Programmet för   Hälsa och Rehabilitering i arbetslivet 180 hp 100% MIUN
Påbyggnadsår i   oral hälsa för tandhygienister 60 hp 100% UMU
       
Receptarieprogrammet 180 hp 100% UMU
       
Specialistsjuksköterska   med inriktning anestesisjukvård 60 hp 100% LTU
Specialistsjuksköterska   med inriktning intensivvård 60 hp 100% LTU
Specialistsjuksköterska   med inriktning mot distriktssköterska 75 hp 100% LTU
Specialistsjuksköterska   med inriktning psykiatrisk vård 60 hp 100% LTU
Specialistsjuksköterskeprogrammet   med inriktning mot distriktssköterska 75 hp 100% UMU
Specialistsjuksköterskeprogrammet   med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 60 hp 100% UMU
       
Vårdadministrativa   programmet 180 hp 100% UMU
       
Utbildningar inom teknik, el, IT, miljö Omfattning Studiefart Anordnare
Automationsingenjör 180 hp 100% MIUN
Byggingenjör   Hållbart byggande 180 hp 100% MIUN
       
Ekoteknik 180 hp 100% MIUN
Elkraftingenjör 180 hp 100% MIUN
Energiingenjör 180 hp 100% MIUN
       
Fysikerprogrammet 180 hp 100% LNU
Högskoleingenjör   Elkraftteknik 180 hp 100% LTU
Högskoleingenjörsprogrammet i Elkraftteknik 180 hp 100% UMU 
Högskoleingenjör   Underhållsteknik studieortsplaceringar i Gällivare och Kiruna 180 hp 100% LTU
Högskoleprogrammet   till processoperatör 120 hp 100% UMU
       
Informatik med   inriktning systemutveckling 180 hp 100% MIUN
Internationellt   masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling 120 hp 100% MIUN
IT, projektledning   och affärssystem 180 hp 100% KAU
       
Magister-/masterprogram   i hållbar informationsförsörjning 60-120 hp 100% MIUN
Magisterprogram i   maskinteknik 60 hp 100% HH
Miljöstrateg – Mark, vatten och   samhällsutveckling 180 hp 100% HKR
       
Processoperatör 120 hp 100% MIUN 
Produktutveckling 120 hp 100% BTH
       
Skogskandidatprogrammet med inriktning Skoglig förvaltning 180 hp 100% Lnu 
Systemvetenskap,   kandidat (IT-distans) 180hp 100% LTU
       
Tekniskt basår 60 hp 100% JU
VA- och kretsloppsteknikerprogrammet 120 hp 100% HKR
       
Utbildningar inom samhällsvetenskap/ekonomi/ledarskap/juridik Omfattning Studiefart Anordnare
Beteendevetenskapligt   program 180 hp 100% MIUN
Ekonomprogrammet 180 hp 100% HIG
Personalekonomi 120 hp 100% HV
Polisprogrammet 120 hp 100% UMU
Socionomprogrammet  210 hp  100%  UMU 
                                                                                         
KURSER
Kursnamn Omfattning Studiefart Anordnare
Arbete i förvaltning 7,5 hp 50% HH
CAD och   produktutveckling 7,5 hp 25% HIG
Datateknik GR(A), Datavetenskaplig introduktionskurs 7,5 hp 50% MIUN
Datateknik GR(A), Java 1 7,5 hp 50% MIUN
       
Affärsengelska 1  7,5 hp 25% HH
Engelska GR(A) 30 hp 100% MIUN
Engelska (1 - 30) 30 hp 100%  HH
Engelska GR(B) 30 hp 100% MIUN
Engelska GR(C) 30 hp 100% MIUN
Energieffektivisering  7,5 hp 50% HH
       
Fastighetsrätt 15 hp 50% HH
Finska I 7,5 hp 50% UU
Företagsekonomi,
  GR, (A), Ekonomistyrning
7,5 hp 50% MIUN
Företagsekonomi,   GR, (A), Externredovisning 7,5 hp 50% MIUN
Företagsekonomi,   GR, (A), Marknadsföring 7,5 hp 50% MIUN
Företagsekonomi,   GR, (A), Organisation och ledarskap 7,5 hp 50% MIUN
Företagsekonomi,   GR, (B), Finansiering 7,5 hp 50% MIUN
Företagshälsovård,   pedagogiskt ledarskap och utvecklingsarbete 15 hp 50% HH
       
Genus och   jämställdhet i vården- utmaningar idag och imorgon 7,5 hp 50% HH
Genusvetenskap Gr(A),Introduktion till genusvetenskap A1 15 hp 50% MIUN
Geografi GR(A), Globala miljöförändringar 7,5 hp 50% MIUN
       
Handledning inom vård 7,5 hp   25%  HDA
Individer och   grupper i projekt 7,5 hp 50% KU
       
Juridik GR (A),   Juridisk översiktskurs 15 hp 100% MIUN
Juridik GR (A),   Offentlig upphandling - grundkurs 7,5 hp 50% MIUN
       
Komparativ samisk   grammatik 7,5 hp 50% UMU
Kultur och   historia i norr 6 hp 100% UMU
       
MKB,   miljökonsekvensbeskrivning 7,5 hp 25-50% KU
Meänkieli, Nybörjarkurs steg 1-2 15 hp 50% UMU
       
Nationalekonomi,   GR, (A) 30 hp 50% MIUN
       
Pedagogik GR(A), Pedagogik 30 hp  50% MIUN 
Pedagogik A, Grundkurs 30 hp 100% LTU
Pedagogik GR(B), Pedagogik 30 hp 50% MIUN
Pedagogik B, fortsättningskurs 30 hp 50% LTU
Pedagogik GR(C), Pedagogik 30 hp 50% MIUN
       
Projektledning och projektarbete 1 7,5 hp 50% HH
       
Samhällsplanering   med miljöprofil 7,5 hp 50% UMU
Samiska, Lulesamiska Nybörjarkurs steg 1-2 15 hp 50% UMU
Samiska, Sydsamsika Nybörjarkurs steg 1-2 15 hp 50% UMU
Samiska A, Lulesamiska  30 hp  50%  UMU 
Samiska A, Nordsamiska 30 hp 50% UMU
Socialrätt  7,5 hp 25% HB
       
Tillämpad IT i   skolan 7,5 hp 25% UMU
Turismvetenskap GR(A), Turism idag 7,5 hp 50% MIUN 
Turismvetenskap GR(A), Evenemangsturism  7,5 hp  50%  MIUN 
Turismvetenskap GR(A), Naturturism 7,5 hp 50% MIUN 
       
Vård- och omsorgsadministration 1  30 hp 50%  HB 
Vård- och omsorgsadminstration 2 30 hp  50% HB
Vård- och omsorgsadministration 3 30 hp 50% HB
       
Yrkesmässig handledning                       7,5 hp 25% UMU