Program och kurser vt 2021

 
PROGRAM
Utbildningar inom lärande/pedagogik Omfattning Studiefart Utbildningsanordnare
Förskollärare 210 100% Luleå tekniska universitet
Förskollärare 210 100% Mittuniversitetet
Förskollärarutbildning med interkulturell profil, erfarenhetsbaserad 210 100% Södertörns Högskola
       
Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot fritidshem, erfarenhetsbaserad 180 100% Södertörns Högskola
       
Kompletterande lärarutbildning inriktning åk 7-9 90 100% Uppsala Universitet
       
Yrkeslärare 90 50% Högskolan i Dalarna
Yrkeslärare 90 50-100% Stockholms Universitet
Yrkeslärare med studiegång mot vård- och omsorg 90 100% Stockholms Universitet
       
Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan Historia 300 100% Högskolan i Dalarna
Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan Matematik 300 100% Högskolan i Dalarna
Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan Svenska  300 100% Högskolan i Dalarna
Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolanSvenska som andraspråk 300 100% Högskolan i Dalarna
       
Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans åk 7-9 240-270 100% Högskolan i Dalarna
       
Utbildningar inom hälsa- och sjukvård Omfattning Studiefart Utbildningsanordnare
Barnmorskeprogrammet 90 100% Umeå universitet
Barnmorskeprogrammet 90 100% Uppsala Universitet
Magisterprogram- Arbetsliv, hälsa och rehabilitering 60 50% Mittuniversitetet
Röntgensjuksköterska 180 100% Luleå tekniska universitet
Sjuksköterskeprogrammet 180 100% Luleå tekniska universitet
Sjuksköterskeprogrammet 180 100% Karolinska Institutet
Sjuksköterskeprogrammet 180 100% Umeå universitet
       
Specialistsjuksköterska, ambulanssjukvård 60 100% Umeå universitet
Specialistsjuksköterska, anestesisjukvård 60 100% Umeå universitet
Specialistsjuksköterska, barn och ungdom, allmän pediatrisk omvårdnad 60 50% Karolinska institutet
Specialistsjuksköterska, distrikt 75 50% Karolinska institutet
Specialistsjuksköterska, intensivvård 60 100% Umeå universitet
Specialistsjuksköterska, operationsvård 60 100% Umeå universitet
Specialistsjuksköterska, psykiatrisk vård 60 50% Karolinska institutet
Specialistutbildning, Psykiatrisjuksköterska 60 50% Mittuniversitetet
Specialistsjuksköterska, vård av äldre 60 50% Karolinska institutet
       
       
Utbildningar inom Ekonomi Omfattning Studiefart Utbildningsanordnare
Ekonomprogrammet 180 100% Högskolan i Gävle
Entreprenöriellt företagande 120 100% Högskolan i Dalarna
       
Utbildningar inom Socialt arbete Omfattning Studiefart Utbildningsanordnare
Socionomprogrammet 210  100% Umeå Universitet
Polisprogrammet 120 hp   100% Umeå Universitet 
       
KURSER
Kursnamn Omfattning Studiefart Utbildningsanordnare
3D CAD 10 33% Uppsala Universitet
       
Affärssystem och verksamhetsutveckling  15 50% Högskolan Kristianstad
Arbetsledning 7,5 25% Högskolan Väst
Arbetsrätt för chefer 7,5 50% Högskolan Kristianstad
Arbetsrätt II 7,5 50% Högskolan Väst
Att hantera konflikter i arbetslivet 7,5 50% Stockholms Universitet
Att hantera konflikter i arbetslivet -utmaningar och strategier 7,5 50% Stockholms Universitet
Automation 1   7,5  50%  Blekinge Tekniska Högskola 
Databaser I 7,5 25% Luleå tekniska universitet
Den effektiva organisationen 7,5 25% Mälardalens Högskola
Digital kompetens och lärande I 7,5 25% Umeå universitet
       
Ekonomi, redovisning och analys 15 50% Uppsala Universitet
       
Engelska GR(A) 30 100% Mittuniversitetet
Engelska B 30 100% Luleå tekniska universitet
Engelska GR(B) 30 100% Mittuniversitetet
Engelska A2 15 50% Umeå Universitet
Entreprenörskap och affärsplanering 7,5 50% Luleå tekniska universitet
       
Finska A2 15 50% Uppsala Universitet
Företagsekonomi A1:2 15 50% Umeå universitet
Företagsekonomi GR (A), Ekonomistyrning 7,5 50% Mittuniversitetet
Företagsekonomi GR (A), Externredovisning 7,5 50% Mittuniversitetet
Företagsekonomi GR (A), Marknadsföring 7,5 50% Mittuniversitetet
Företagsekonomi GR (A), Organisation och ledarskap 7,5 50% Mittuniversitetet
Företagsekonomi GR (A), Personal och ekonomi 7,5 25% Mittuniversitetet
Företagsekonomi GR (B), Externredovisning och räkenskapsanalys 7,5 50% Mittuniversitetet
Företagsekonomi GR (B), Strategisk ledning 7,5 50% Mittuniversitetet
Företagsekonomi GR (C), Koncernredovisning och revisionsmetodik 7,5 50% Mittuniversitetet
Företagsekonomi GR (C), Redovisnings- och revisionsteori 7,5 50% Mittuniversitetet
Företagsekonomi med inriktning mot organisation och ledarskap  30 100% Högskolan Väst
Förvaltningsrättslig översiktskurs 15 100% Uppsala Universitet
       
Genusperspektiv på teknik och ingenjörvetenskap 7,5 25% Luleå tekniska universitet
       
Handelsrättslig översiktskurs 15 100% Uppsala Universitet
       
Handledning för yrkesverksamma inom hälso-,vård- & välfärdsområdet  7,5 25% Mälardalens Högskola
       
Handledning och bedömning av studenters kompetenser i VFU inom  hälsa,vård och välfärd 2,5 25%  Mälardalens Högskola 
       
Studentens lärande och pedagogiska strategier vid handledning i verksamhetsförlagd utb inom hälsa,vård och välfärd. 3,0 10% Mälardalens Högskola
       
Introduktion till företagsekonomi och affärsutveckling 7,5 100% Umeå universitet
Introduktion till Lean 7,5 25% Luleå tekniska universitet
Introduktion till programmering och C# 7,5 50% Luleå tekniska universitet
       
Juridik GR (A), Juridisk översiktskurs 15 100% Mittuniversitetet
Juridisk översiktskurs,nätbaserad 15  50%  Uppsala Universitet 
Juridisk översiktskurs  15  50%  Umeå Universitet 
       
Kunskapsbaserade jämställdhetsinsatser i organisationer och samhälle 7,5 25% Luleå tekniska universitet
       
Ledarskap och team 7,5 25% Mälardalens högskola
       
Meänkieli, textläsning, kultur och skriftlig kommunikation 15 50% Umeå Universitet
Meänkieli, Kvalifikationskurs (steg 3) 7,5 50% Umeå universitet
Meänkieli, Påfartskurs (steg 4) 7,5 50% Umeå universitet
Miljöledning, fortsättningskurs 7,5 25% Luleå tekniska universitet
       
Nationalekonomi I - makroekonomi 15 50% Linnéuniversitetet
Nordsamiska A2 15 50% Uppsala Universitet
       
       
Organisation och ledarskap I 15 50% Umeå universitet
Organisationer och beteende 7,5 50% Linnéuniversitetet
Pedagogik A  30 100% Umeå Universitet
Pedagogik B 30 100% Umeå Universitet
Pedagogik,Att hantera konflikter 7,5 50% Örebro Universitet
       
Projektledning 1 7,5 50% Umeå universitet
       
Redovisning II 7,5 25% Högskolan Kristianstad
Redovisningens teoriområden 7,5 50% Linnéuniversitetet
       
Samisk kultur och samiskt samhälle 7,5 50% Uppsala Universitet
Samisk kultur och samiskt samhälle II 7,5 50% Uppsala Universitet

 

     
Samiska C, Examensarbete för kandidatexamen, kulturvetenskaplig inriktning 15 50% Umeå universitet
Svenska som andraspråk, 1-30 30 50% Högskolan Väst
Svenska som andraspråk, 31-60 30 50% Högskolan Väst
       
Webbutvecklare 60 100% Högskolan Väst