El- och energiprogrammet

Jokkmokk erbjuder inriktning elteknik och energiteknik

Som Vattenkrafttekniker utför du driftarbeten, underhållsarbeten och tillsynsarbeten i kraftstationer, samt kopplingar i ställverk.
Denna utbildning har från åk 2 riksintag. Det innebär att alla elever från hela landet kan söka sig till Jokkmokk för denna utbildning. Inför åk 2 väljer du inriktning.

 

ANSÖK HÄR ÅK1

   GÄLLER FÖR ÅK 1

ANSÖK HÄR ÅK1

   GÄLLER FÖR ÅK 2

Akkats dammen          Porsibron

Som Distributionselektriker arbetar du med elens väg från kraftverket till elmätaren i huset. Arbetet består i att bygga, underhålla och reparera elnätens luftlednings- och jordkabelanläggningar samt tillhörande ställverk och transformatorstationer.
Denna utbildning har från åk 2 riksintag. Det innebär att alla elever från hela landet kan söka sig till Jokkmokk för denna utbildning. Inför åk 2 väljer du inriktning.

 

ANSÖK HÄR ÅK1

   GÄLLER FÖR ÅK 1

ANSÖK HÄR ÅK1

   GÄLLER FÖR ÅK 2

Kraftlinje         Montering elskåp

Inriktning Energiteknik

På El- och energiprogrammet inriktning energiteknik utbildas du för arbete som drifttekniker för vattenkraft.

Som drifttekniker för vattenkraft utför du drift-, underhålls- och tillsynsarbeten i kraftstationer. Som drifttekniker för vattenkraft arbetar du också med förebyggande underhåll av elektriska och mekaniska anläggningsdelar samt kopplingar i ställverk. En viktig del av arbetet är att kunna starta och stoppa ett vattenkraftverk och att kunna läsa och förstå kretsscheman för arbete och felsökning i kontrollanläggningar. Vi har toppmodern utrustning och mycket kompetent lärarpersonal. Bokenskolan samarbetar bl.a. med Vattenfall och ABB för att hålla skolans utrustning modern och för att kunna erbjuda bra praktikplatser.

EEENE17 Programblad

EEENE17 Poängplan

 

 

Inriktning Elteknik                                                                 

På El- och energiprogrammet inriktning elteknik med eldistribution utbildas du för arbete som distributionselektriker.

Som distributionselektriker arbetar du med elens väg från kraftverket till elmätaren i huset. Arbetet består i att bygga, underhålla och reparera elnätens luftlednings- och jordkabelanläggningar samt tillhörande ställverk och transformatorstationer. Arbetsdagen ser ofta olika ut och uppdragen varierar. Du planerar mycket av din tid själv. Arbetet är ibland fysiskt utmanande. Detta underlättas i hög grad av moderna hjälpmedel som kranbilar och terrängfordon. För att garantera hög säkerhet bedrivs fortlöpande säkerhetsutbildningar i företagen.

EEELT17 Programblad 

EEELT17 Poängplan