Näringsliv

Start Samverkan
Efterfrågestyrd kompetens Exempel Kontakter


Kompetensutveckling stärker er organisation

Behöver du förstärka din organisation genom kompetensförsörjningsinsatser? Lapplands Lärcentra är då en viktig länk när du behöver kvalificerad arbetskraft. Här finns ett brett utbud av utbildningar på olika nivåer; vuxenutbildning, yrkeshögskola och högskoleutbildning.

Vår uppgift

Vårt uppdrag är att tillgodose regionen med efterfrågestyrda och tillgängliga utbildningar på olika nivåer. Vi ska utveckla, initiera och genomföra utbildningar utifrån behov. Lapplands Lärcentra ska också föra ut forskningsresultat och verka för att forskning etableras i regionen. 

Mäklare

Lapplands Lärcentra kan erbjuda dig som företag eller organisation många olika former av flexibelt lärande. Vår roll är att lyssna och möta upp. Det kan t.ex. handla om seminarier, kortare eller längre utbildningar, kurser eller hjälp att hitta inspiration för dig och dina anställda eller någon form av uppdragsutbildning.