Vuxenutbildning

Kommunal Vuxenutbildning


VI HAR FLYTTAT!

Lapplands Lärcentras verksamheter Grundvux ,Gymnasievux ,Lärvux och SFI finns nu på GUNILLASKOLAN med Huvudentré Hus B.

Besöksadress: Bolagsvägen 3 Malmberget

Välkommen!

 

Vuxenutbildningen på lärcentra omfattar verksamheterna kommunal vuxenutbildning (komvux) på grundläggande och gymnasial nivå, särskild utbildning för vuxna (särvux) och utbildning i svenska för invandrare (sfi).

Deadline för slutbetyg framflyttad till 1 juli 2020

Regeringen har förlängt övergångsbestämmelserna om slutbetyg.

Regeringen har fattat beslut om att förlänga övergångsbestämmelserna för utfärdande av slutbetyg. Slutbetyg enligt de äldre bestämmelserna om gymnasial vuxenutbildning får utfärdas i vissa undantagsfall senast den 1 juli 2020.

 

Höj Din kompetens! Investera i dig själv!

 

  • Vill Du bli mer konkurrenskraftig i arbetslivet?
  • Behöver du behörighet för högskolestudier?
  • Behöver Du ett datakörkort?
  • Tänker du dig en framtid inom vården?
  • Vill du lära dig svenska?

Vi kan hjälpa dig!

  • Du avgör själv hur Din investering ska se ut, vilka och hur många kurser Du ska studera.
  • Du väljer själv hur Du vill studera: dagtid, kvällstid eller distans.
  • Du kan påbörja Dina studier vid olika tidpunkter under året.

Vi har studie- och yrkesvägledare som vägleder dig i planerandet av dina studier.

Välkommen med din ansökan!

Hittar Du inte det Du är ute efter, är Du välkommen att kontakta oss.

Ansökningsblanketter och mer information om kurserna kan du få hos oss:

Lapplands lärcentra, Bolagsvägen 3, Malmberget. 
Expedition: Tel 0970-81 83 92

Ansökan lämnas till:
Lapplands lärcentra, Box 502, 983 25 MALMBERGET

Här är länken till Lärplattformen

Plugga smart - lär dig mer!

Studieteknik är verktyg för att plugga på ett bra sätt. Plugga smart och du lär dig mer! Detta handlar om lärstilar, planering och tekniker för att läsa, anteckna och minnas!

En Pdf om lärstilar, planering och tekniker för att läsa, anteckna och minnas! (pdf 668 kB)

 

 

 Hitta oss på facebook>>>