Tentamen

Vill du tentera hos oss ska du:

  • ansöka hos ditt universitet/högskola om att få skriva tentamen på annan ort.
  • göra en tentamensanmälan till oss senast 14 dagar innan tentamenstillfället.

Gör tentamensanmälan via mail!

larcentra.gallivare@lapplands.se

Namn:
epost:

Telefon:

Inskriven:

Kurs:

Kurskod:

Datum:

Dag:

Tid:

Universitet:

Institution:

Kontaktperson:

mejl: 

Tel:

OBS!! Tentamenssal är på Bolagsvägen 3 Malmberget (Gunillaskolan, Hus B)


     

 

 


 

 Obs!

Formulär nedan Fungerar ej!

 Obligatorisk information!