Att läsa till Elkraftsingenjör

Här kan du läsa och höra om Thaweelerps erfarenheter av att läsa till Elkraftsingenjör

Thaweelarp Kongsaeng studerar vid Elkraftutbildningen via Ltu på distans från Gällivare. Thaweelarp bor i Gällivare med sin sambo och två barn. Det bästa med att läsa på distans är att du själv styr dina studietider menar hon. Thaweelarp Kongsaeng planerar att ta sin examen 2016. Hör henne själv berätta mer om sina studier:

Högskoleingenjör Elkraftteknik 180 Högskolepoäng

Programmet ges på distans. Utbildningen ges i samarbete mellan tre universitet, som alla ger kurser inom programmet. Du läser programmet vid det universitet där du är antagen och tar din examen vid det universitetet. Alla kurser ges på distans och kräver därmed självdisciplin och planering.

Du har kontakt med lärarna via internet eller telefon. Laborationer kommer du att göra vid Luleå tekniska universitet, Mittuniversitetet eller Umeå universitet.

Efter utbildningen kan du arbeta som elkonstruktör där du projekterar elkraft i fastigheter, industrier, gatunät, bostadsområden, eller större infrastruktursatsningar som kraftverk, järnväg, gruvdrift med mera. Satsningar på nya energikällor som vindkraft och solenergi och utvecklingen av eldrivna bilar och andra fordon öppnar många nya arbetsuppgifter för elkraftingenjören.