VUX 2012

Fr o m höstterminen 2012 gäller nya kurser och ny betygsskala inom vuxenutbildningen.

Slutbetyget ersätts av gymnasieexamen (yrkesexamen eller högskoleförberedande examen).

Enligt särskilda övergångsregler får slutbetyg utfärdas senast 1 juli 2020.
Läs mer här.

Samlat betygsdokument från gymnasiet?

Om du planerar att ta ut ett slutbetyg på vuxenutbildningen bör du snarast kontakta studie- och yrkesvägledaren för att få information om vad som gäller för dig.

Studieekonomi

Studier motsvarande minst 50 procents studietakt berättigar till studiemedel (bidrag och/eller lån). Hur mycket du får beror på om du studerar på heltid eller deltid och hur länge du studerar.

www.csn.se hittar du information om studiemedel.
Här kan du läsa om beloppen.

Du kan få ett högre bidrag från och med det år du fyller 25, om du studerar på grundskole- eller gymnasienivå och saknar slutbetyg från gymnasieskolan eller motsvarande svensk eller utländsk utbildning.

Tillfällig satsning på unga

För att underlätta för unga arbetslösa att läsa in grundskole- och gymnasiebetyg har regeringen beslutat att unga mellan 20 och 24 år ska kunna få det högre bidraget. Läs mer här.

Skolor och utbildningar som ger rätt till det högre bidraget

  • komvux - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning
  • gymnasieskola
  • folkhögskola - utbildning på grundskolenivå och utbildning som motsvarar gymnasial vuxenutbildning på komvux.