Matematik 2c

100 p

Ort: Kiruna
Kurskod: MATMAT02c
Upplägg: Flexibelt; lektioner och handledning
Antagning: Kontinuerligt
Kurslitteratur:

Matematik 5000, kurs 2bc, Vux lärobok, ISBN 9789127435049

Orienteringskurs: 

Orienteringskurserna är till för dig som har läst matematik före vårterminen 2012,d.v.s. då kurserna hette Matematik A, B, C, D eller E.  

Om man t.ex. har läst Matematik A och ska börja på Matematik 2b, kommer vissa moment att saknas som behövs för att man ska hänga med.

Det finns orienteringskurser att söka inför varje mattesteg på gymnasienivå. Orienteringskurserna är 50 gymnasiepoäng.

Lärplattform: Fronter
Examination: Uppgifter/delprov via Fronter och slutprov på lärcentrat.
Kontaktuppgifter

anne-li.ohrn@skola.kiruna.se
Tel. 070-639 10 69