Fysik 1a

150 p

Ort: Kiruna
Kurskod: FYSFYS01a
Upplägg: Flexibelt; handledning och inspelade genomgångar samt laborationer under laborationsveckor (en vecka i mitten och en i slutet av varje höst- och vårtermin). Egna laborationslådor finns på hemorten. Mer information ges vid introduktionen.
Antagning: Kontinuerligt
Kurslitteratur

Heureka Fysik 1
ISBN för bok: 9789127567276
ISBN för webb: 9789127438590

Lärplattform: Fronter
Examination: Inlämningsuppgifter, delprov och slutprov på lärcentrat.
Kontaktuppgifter:

anne-li.ohrn@skola.kiruna.se
Tel. 070-639 10 69