SFI

SFI - Utbildning i svenska för invandrare

SFI-undervisning bedrivs påsfi elev lärcentra och är en grundläggande utbildning i svenska språket för vuxna som inte har svenska som modersmål. Den som saknar grundläggande läs- och skrivfärdigheter har också möjlighet att förvärva sådana kunskaper. Utbildning i svenska för invandrare är en egen skolform.
Rätt att studera på SFI har den som:

1. är vuxen (från och med 1 juli det år man fyller 16)
2. är bosatt i landet
3. inte har grundkunskaper i svenska


ANSÖKAN
Utbildning i svenska för invandrare